Coaching: Familie & Vrienden

Hulp voor naasten: Ouders, vrienden,
familie en partners

Een eetstoornis of eetprobleem beperkt zich helaas niet tot één persoon. Het gezin, familie en vrienden lijden ook onder deze ziekte of dit probleem. Een coaching sessie voor jou, als naaste, kan inzicht geven in de ziekte, kan je helpen in de omgang met je kind, partner of vriend/vriendin en antwoord geven op vragen.

Waarom begeleiding voor derden?

Eetstoornissen en eetproblemen binnen gezinnen brengen geregeld heel veel boosheid en woede met zich mee, deze emoties zijn gemakkelijker dan de pijn die het eetprobleem of de eetstoornis veroorzaakt te voelen. Krijg door coaching handvaten waardoor jij diegene waar je om geeft, kan helpen weerstand te bieden tegen de eetstoornis of het eetprobleem. Leer effectief communiceren zodat conflicten in plaats van destructief, motiverend en opbouwend zijn. Leer omgaan met het stellen van liefdevolle grenzen, leer beter omgaan met angst en woede (zowel bij jezelf als bij de ander) en help bij aan het herstellen van het sociaal en professioneel netwerk.

Werkwijze

Tijdens een individueel coaching traject met een persoon die een eetstoornis of eetprobleem heeft, kan ervoor gekozen worden om ook met het hele gezin, beide ouders of één van de ouders rond de tafel te gaan zitten. Hierbij kunnen ook vrienden, andere belangrijke personen of een partner aansluiten. Dit is natuurlijk alleen met instemming van elk gezinslid. Het voordeel hiervan is, dat er op een liefdevolle manier gekeken kan worden hoe de eetstoornis binnen het gezin zo min mogelijk ruimte krijgt. Samen wordt er gekeken naar wat er wel en niet helpend is gedurende het herstel van de eetstoornis/eetprobleem. Door samen afspraken te maken en deze op papier te zetten weet iedereen waar hij of zij aan toe is. Dit wordt als zeer prettig en verhelderend ervaren.

Wil jij als ouder, vriendin, vriend, opa, oma, broer, zus of andere relatie ook u watdoen?
Neem dan direct contact op:

Interventie

Een interventie is het samenkomen van een of meerdere belangrijke mensen uit het leven van diegene met een eetstoornis of eetprobleem. Meestal is de interventie voor de persoon met de eetstoornis onverwachts. Tijdens de interventie wordt er eerlijk en open met elkaar gesproken, er wordt gedeeld wat de eetstoornis met iedereen doet, wat de lange en korte termijn gevolgen zijn voor iedereen. Een interventie wordt altijd ingezet vanuit liefde, diegene waar de interventie voor is opgezet dient een gevoel van geborgenheid en steun over te houden aan de interventie. Waarbij ook de noodzaak tot verandering zeer duidelijk ervaren wordt. Je hoeft het niet alleen te doen, je mag om hulp vragen, je mag het samen doen!