Disclaimer & Copyright

DISCLAIMER

Al het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt (www.colourful-changes.nl). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

De informatie op de website is algemeen van aard en nooit bedoeld als persoonlijk advies. Neem voor persoonlijk advies op het gebied van gezondheid altijd contact op met een arts. De opdrachten aangeboden in werkboeken en cursussen dienen ter ondersteuning. De opdrachten dienen enkel te worden uitgevoerd door iemand die zichzelf lichamelijk en geestelijk gezond acht de opdrachten te doorlopen. Wanneer een minderjarige de opdrachten wil uitvoeren dan zijn ouder(s) of verzorger verantwoordelijk in te schatten of zij het kind lichamelijk en geestelijk gezond achten de opdrachten uit te voeren. Daarbij zijn deelnemers (of ouder(s)/verzorgers van minderjarige deelnemers) verantwoordelijk voor het creëren van een veilige ruimte en beschikbaar stellen van veilige materialen. Ook zijn deelnemers (of ouder(s)/verzorgers van minderjarige deelnemers) verantwoordelijk in te schatten of hij/zij zelf, en/of het kind taken behorend bij de opdracht zelfstandig, niet, of samen met een ouder/verzorger mag uitvoeren. Het besluit de opdrachten uit een werkboek of cursus te starten, voort te zetten en af te sluiten is aan de deelnemer of aan de ouder(s)/verzorger(s) bij minderjarige kinderen. Tevens ligt de verantwoordelijkheid bij de ouder(s)/verzorgers het toezicht en de waarborging van de veiligheid van het kind te waarborgen.

De gegeven informatie op deze website, cursussen en werkboeken is niet bedoeld ter vervanging van professioneel medisch advies. De informatie op deze website, in de werkboeken en cursussen dient niet als medisch of psychisch zelfhulpboek, bij (een verdenking van) lichamelijke of psychische klachten is het advies een arts te raadplegen. De auteur, uitgever, vormgever en uitvoerder/begeleider van deze website en het cursusmateriaal is niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen en/of materiële schade die het gevolg zijn van het opvolgen van aanbevelingen die worden gegeven op de website, in de werkboeken, tijdens trainingen of cursussen, of van het niet opvolgen of inroepen van deskundig medisch advies.

Colourful Changes hecht veel waarde aan de kwalitatieve inhoud, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de website. Het is desondanks toch mogelijk dat de artikelen feitelijke onjuistheden of niet werkende links bevat. Uiteraard doen wij ons best om dit te voorkomen. Colourful Changes aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijk onjuistheden. Claims hieromtrent zijn uitgesloten.

Samenwerkingen die met merken worden aangegaan door Colourful Changes zijn altijd zorgvuldig geselecteerd. Hierbij wordt met aandacht gekeken of de producten van en het merk zelf bij de doelgroep van Colourful Changes passen. Deze samenwerkingen zijn uitsluitend bedoeld om de lezers van de website te inspireren.

COPYRIGHT:

Alle rechten voorbehouden. De website en de gehele inhoud (teksten, recepten, afbeeldingen, foto’s, etc.) daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel onderdeel mag zonder toestemming door de gebruiker gebruikt worden. Is hier wel interesse naar? Contact opnemen hiervoor kan via info@colourfulchanges.nl